Skontaktuj się z nami
+48 783 688 766

Systemy jakości

Świadczymy usługi konsultingowe w zakresie zarządzania jakością. Pomagamy wdrażać system jakości ISO oraz Zakładową Kontrolę Produkcji. Opracowujemy niezbędną dokumentację systemową, szkolimy pracowników, pomagamy w wyborze firmy certyfikującej, przeprowadzamy niezbędne audyty wewnętrzne oraz przygotowujemy do procesu certyfikacji.

ISO 9001

KORZYŚCI:

  • przewaga konkurencyjna organizacji
  • usprawnienie procesu zarządzania
  • zwiększenie jakości produktów

Posiadanie Certyfikatu zgodności z normą ISO 9001 korzystnie wpływa na rynkowy wizerunek przedsiębiorstwa, jego wiarygodność i wzrost zaufania klientów. Ułatwia także optymalizację i monitoring kosztów. Przedsiębiorstwa, które kierują się międzynarodowymi zasadami jakości, odnoszą znaczne sukcesy na rynku. Zarządzanie jakością zgodne ze standardem ISO 9001, który stał się synonimem wysokiej jakości świadczonych usług, przyczynia się do rozwoju firmy.

 

Zakładowa Kontrola Produkcji

KORZYŚCI:

  • większa wiarygodność i reputacja wśród klientów
  • poprawa pozycji rynkowej
  • usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości
  • zmniejszenie kosztów związanych ze „złym wyrobem”

System Zakładowej Kontroli Produkcji potrzebny jest wszystkim producentom wyrobów budowlanych, którzy są zobowiązani oznaczyć swoje wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym – literą B.

System ZKP jest jednym z wymogów Dyrektywy 89/106/EWG. ZKP to stała wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania.